WhatsApp Image 2019-02-06 at 11.51.29 (3

במסגרת תחקיר לקראת הקמת בית הספר המונטסורי בכפר סבא התקיים ביקור בבית הספר נתיבות, ניו גרז'י. 
 

בית ספר מונטסורי יהודי, מגן ועד כיתה ח'. מרשים, שקט, מעורר התפעלות. 
הלימודים מתקיימים בכיתות מאד רחבות, עם 2-3 מורים/מורות בכיתה. 

 

ניתן לראות בתמונות הילדים לומדים באופן עצמאי לחלוטין לפי תכנית עבודה אישית השייכת לכל אחד מהם וכל אחד עסוק בעבודה שלו או עם שותפים.


כל הזמן יש אינטראקציה בין הילדים והם כל הזמן בתזוזה. לא יושבים כל היום ומקשיבים למורה. תפקיד המורה הוא לתת הקנייה בכמה דקות לנושא הנלמד ואז התלמיד הולך ללמוד באופן עצמאי.

ניתן לעיין בתמונות מהסיור בקישור הבא: