החופש להיות

הנתיב המונטסורי "החופש להיות" מקיים מסגרת חינוכית מונטסורית  לפייה סביבת הלימודים  מותאמת לילדים, מאפשרת התנהלות עצמאית, מעוררת סקרנות ומאפשרת בחירה בהתאם לנטיות הטבעיות של כל אחד מהילדים. הקו המנחה הוא תפיסתה של דר' מריה מונטסורי: "על הסביבה לגלות את הילד ולא לעצב אותו".

 

השלוחה פועלת במסגרת קריית החינוך הדמוקרטית ובית הספר מחויב לפעול לפי ערכי הדמוקרטיה בדגש על שמירת זכויות האדם של כל אדם בבית הספר יהא גילו אשר יהא.

 

הלמידה בבית הספר מתרחשת בכיתות רב גילאיות על פי תלתונים א'-ג' ביחד באותו המרחב. וצפוי לגדול לתלתונים נוספים בהמשך. בשנה הראשונה פועלות שתי כיתות דו גילאיות (א'-ב').

המטרות הישירות של החינוך המונטוסורי ממוקדות בפיתוח מיומנויות של שיפור יכולת הריכוז, שיפור היכולות המוטוריות, שאיפה לעצמאות הילד ושמירה על סדר וארגון. תרגול הידע הנלמד נעשה בעזרת עזרי לימוד ייעודיים, בתוך מסגרת המאפשרת בחירה נרחבת של הילד.

תהליך הלמידה מתקדם מהמוחשי אל המופשט. כל ילד בונה בליווי המורה תוכנית למידה אישית המותאמת לקצב הלמידה שלו, ואשר ביצועה הוא באחריותו ובדיאלוג עם המורה.

אנו שואפים להעניק לילדים סביבה חינוכית אשר מאפשרת יצירתיות, סקרנות, חופש בחירה,  חדוות למידה, יוזמה, מודעות ומשמעות, וזאת בסביבה דיאלוגית.